Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Thứ bảy: Buổi sáng: 7:00 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 19:00. Chủ nhật nghỉ

Về những việc cần thực hiện trong tổ chức hội họp và việc vào Trụ sở làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế

Tải file đính kèm tại đây (PDF)