Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ 2 đến Thứ 7 6:30 – 19:00 | Chủ Nhật 7:00 – 11:30
  Số điện thoại : 028 3868 1097

V/v Hướng dẫn thực hiện kiểm soát diện đối tượng được phép lưu thông trên đường theo Công văn 2796/UBND-VX, Công văn số 2800/UBND-VX và Công văn số 2850/UBND-VX của UBND Thành phố Hồ Chí Minh