Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ 2 đến Thứ 7: 6h30 - 16h30. Chủ nhật 7:00 - 11:30
  Số điện thoại : 028 3868 1097

V/v Hướng dẫn thực hiện kiểm soát diện đối tượng được phép lưu thông trên đường theo Công văn 2796/UBND-VX, Công văn số 2800/UBND-VX và Công văn số 2850/UBND-VX của UBND Thành phố Hồ Chí Minh