Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Chủ nhật: Buổi sáng: 06:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 19:00

V/v Hướng dẫn thực hiện kiểm soát diện đối tượng được phép lưu thông trên đường theo Công văn 2796/UBND-VX, Công văn số 2800/UBND-VX và Công văn số 2850/UBND-VX của UBND Thành phố Hồ Chí Minh