Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Thứ bảy: Buổi sáng: 7:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 16:30. Chủ nhật nghỉ

Các bệnh viện tuyến quận đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã được đổi tên mới