Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Thứ bảy: Buổi sáng: 7:00 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 19:00. Chủ nhật nghỉ

Các bệnh viện tuyến quận đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã được đổi tên mới