Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Chủ nhật: Buổi sáng: 06:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 19:00

Về kết luận của Ban Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị giao ban hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trung tâm y tế và trạm y tế

Tải file đính kèm tại đây (pdf)