Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Thứ bảy: Buổi sáng: 7:00 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 19:00. Chủ nhật nghỉ

Về kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị giao ban trực tuyến hoạt động quản lý bệnh viện và công tác phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tình hình mới

Tải file đính kèm tại đây (pdf)