Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Chủ nhật: Buổi sáng: 06:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 19:00

Thông báo số 6884/TB-SYT ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế năm 2022 và mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Tải file đính kèm tại đây (pdf)