Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Chủ nhật: Buổi sáng: 06:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 19:00

V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa Thành phố Hồ Chí Minh

Tải file đính kèm tại đây (pdf)