Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Chủ nhật: Buổi sáng: 06:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 19:00

Về việc giao ban trực tuyến về triển khai nội dung chương trình kế hoạch phòng chống dịch COVID trong tình hình hiện nay

Tải file đính kèm tại đây (pdf)