Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Thứ bảy: Buổi sáng: 7:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 17:00. Chủ nhật nghỉ

Về báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công đợt 1 năm 2020, khối lượng giải ngân vốn đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, kế hoạch giải ngân vốn đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công đợt 2 năm 2020.

Tải file đính kèm tại đây (pdf)