Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Thứ bảy: Buổi sáng: 7:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 17:00. Chủ nhật nghỉ

Về báo cáo thực hiện sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trạm Y tế điểm năm 2020; Kế hoạch sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trạm Y tế điểm năm 2021.

Tải file đính kèm tại đây (pdf)