Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ hai - Thứ bảy: Buổi sáng: 7:30 - 11:30, Buổi chiều: 13:00 - 17:00. Chủ nhật nghỉ

Doctor

Bác sĩ NGUYỄN VĂN PHƯỚC CHIẾN

VĂN BẰNG CHUYÊN MÔN: Bác sĩ y khoa

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh

SỐ CCHN: 000171/HCM-CCHN