Chào mừng bạn đến với Y Khoa Kỳ Hòa

Mở cửa : Thứ 2 đến Thứ 7 6:30 – 19:00 | Chủ Nhật 7:00 – 11:30
  Số điện thoại : 028 3868 1097

Doctor

Bác sĩ NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

VĂN BẰNG CHUYÊN MÔN: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

SỐ CCHN: 0020294/HCM-CCHN